Cennik

Cennik

              Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Leżajska Nr 238/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  w LEŻAJSKU

  Cennik biletów wstępu na basen oraz korzystania z innych obiektów MOSiR w Leżajsku

                     

 Wszystkie podane ceny zawarte w niniejszym cenniku zawierają podatek VAT.

 1. Bilet wejścia na basen oraz korzystania z usług basenowych.
Dzień Godzina Bilet Normalny

za osobę 60 min

Bilet Ulgowy

za osobę 60 min

Bilet Rodzinny

za osobę 60 min

Poniedziałek – Piątek 6:00-8:00 7.00 zł 5.00 zł 5.00 zł
8:00-15:00 8.50 zł 6.50 zł 6.50 zł
15:00-22:00 11.00 zł 8.00 zł 8.00 zł
Bilet Całodzienny 6:00-22:00 Cena  25 zł
GORĄCE Poranki:

WTORKI i CZWARTKI

6:00-8:00 8,00 zł

W cenie wejścia saunaGORĄCE Wieczory:
ŚRODA i PIĄTEK19:00-22:00

13,00 zł bilet normalny/ 12,00 zł bilet ulgowy

W cenie wejścia sauna

Sobota, Niedziela i Święta8:00-10:008.50 zł6.50 zł6.50 zł10:00-20:0012.00 zł8.50 zł8.50 zł

 

AQUA AEROBIK 45 min 17.00 zł 15 zł   (karnet)
AQUA-Senior 45 min 10.00 zł 9 zł    (karnet)
Siłownia  ATLETIK wejście 9.00 zł 7 zł    (karnet)
SAUNA 30 min 12,00 zł  od osoby
(dopłata 0,30 zł za minutę)
Minimum  3 osoby
 1. dzieci do lat 3 – wstęp wolny,
 2. do nabycia biletu ulgowego mają prawo dzieci od lat 4 oraz uczniowie szkół podstawowych, średnich  oraz studenci do 25 – go roku życia, renciści i emeryci za okazaniem ważnej legitymacji, honorowi dawcy krwi za okazaniem ważnej legitymacji, osoby  w ramach zabiegów rehabilitacyjnych po okazaniu ważnej karty zabiegów,
 3. do nabycia biletu rodzinnego mają prawo rodziny korzystające z basenu przez co najmniej trzy  osoby (rodzic i dwoje dzieci, rodzice i jedno dziecko),
 4. opłata za pierwsze 60 minut pobytu na basenie (nie dotyczy zawodów) pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi, natomiast każde kolejne 6 minut jest płatne proporcjonalnie do przyjętej ceny godzinowej wg cennika,
 5. za zniszczony lub zgubiony pasek z transponderem wejścia pobierana jest kwota 20 zł.
 1. Karnety wejścia na basen.
Ważność

KARNETU

Wartość  KARNETU Cena
KARNETU
GRATIS DO KARNETU
12 miesięcy 55,00 zł 50,00 zł     5 zł
12 miesięcy 115,00 zł 100,00 zł     15 zł   
12 miesięcy 240,00 zł 200,00 zł               40 zł
Opłata  jednorazowa za wydanie KARNETU  – 20,00 zł
 1. po upływie okresu ważności KARNETU niewykorzystana kwota nie podlega zwrotowi,
 2. przed upływam ważności doładowanie KARNETU (kwotą min.50 zł) przedłuża jego   ważność o kolejne 12 miesięcy i uwzględnia niewykorzystaną kwotę,
 3. zgubienie KARNETU należy zgłosić niezwłocznie w KASIE pływalni celem jego dezaktywacji,
 4. wydanie duplikatu KARNETU może się odbyć wyłącznie po okazaniu dokumentu jego zakupu i uiszczeniu jednorazowej opłaty za wydanie.
 1. Zajęcia z  instruktorem.
KURSY
Nauka Pływania
300,00 zł

W cenie bilet wstępu

Kurs 10 godz. po 45 min. (grupa max 15 osób)
INSTRUKTOR dla GRUP zorganizowanych 60,00 zł/godz. (minimum 3 zajęcia po 45 min)

70 zł/godz.

Cena za 45 min.
INSTRUKTOR 
zajęcia indywidualne

 (basen lub siłownia)

60,00 zł

W cenie bilet wstępu

Cena za 45 min. GRUPY MOSiR
(Zajęcia zorganizowane)

20 zł/godz

(15 zł/godz rodzeństwo)

Grupa młodsza 

25 zł/godz

(20 zł/godz rodzeństwo)

Grupa starsza do 15 lat

 

 1. Wynajem dla grup.    
  GRUPY  SZKOLNE MIEJSKIE
Dzień Godziny Cena za godzinę 45 min.
Poniedziałek-Piątek 6:00 do 19:00 100,00 zł

Grupa max. 15 osób + opiekun (opiekun wejście bezpłatne)

GRUPY  PRZEDSZKOLNE

Dzień Godziny Cena za 1 godz. (45 min)
Cały tydzień       8:00 – 18:00 60,00 zł
Cały tydzień 8:00 – 18:00 5 zł/osobę (grupy miejskie)

 1 zł/opiekun/rodzic

Grupa max. 15 osób + opiekun (opiekun wejście bezpłatne)

GRUPY ZORGANIZOWANE (SZKOLNE)

Dzień Godziny Cena za 1 godz. (45 min)
Cały tydzień 6:00-22:00 75 zł-wakacje i ferie zimowe

100 zł wg umowy min. 12 wejść 120 zł wg umowy min 5 wejść

130  zł wejścia pozostałe

Zakłady pracy – 8 zł /osobę wg umowy co najmniej na 3 miesiące

Grupa max. 15 osób + opiekun (opiekun wejście bezpłatne)

      2

 1. Rezerwacja basenu.
Dzień Godziny Cena za 1 godz. (60 min)
Poniedziałek-Niedziela w godz. otwarcia 350,00 zł basen
800 zł basen, siłownia, sauna
REZERWACJA TORU Godziny 6:00-22:00 Cena 30,00 zł/ 45 min
Uczestnictwo w zawodach 5 zł/osobę
 1. Korzystanie z basenu w ramach prowadzonych zajęć na  pływalni przez stowarzyszenia, kluby sportowe, fundacje, karty sportowe itp. na podstawie odrębnych  umów:
Dzień Godziny Cena za 1 godz. (45 min) grupa 15 osób
Poniedziałku-Piątku 6:00 – 22:00 7 zł/osobę (dzieci i młodzież szkolna)

17 zł/osobę (grupy mieszane dorośli i dzieci)

Sobota – Niedziela 8:00 – 20:00 7 zł/osobę (dzieci i młodzież szkolna)

15 zł/osobę (grupy mieszane dorośli i dzieci)

1) wprowadza się rabat w wysokości do 50% ceny podstawowej udzielany dla  grup sportowych dzieci i młodzieży  działających  na terenie Miasta Leżajsk.

 1. Korzystanie z basenu w ramach akcji promocyjnych:
Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Karta Promocji, Urodziny* Cena biletu- 1 zł
Wakacje i Ferie zimowe** Cena biletu
Ulgowego/ Rodzinnego

 6 zł/osoby (8:00-22:00)GORĄCE Poniedziałki (19:00-22:00) i Niedziele (17:00-20:00)***Cena wg cennika

 • *dotyczy wyłącznie dzieci i młodzieży do lat 25 po okazaniu dokumentu potwierdzającego datę urodzin,
 • **dotyczy woj. podkarpackiego,
 • *** sauna w cenie biletu wejścia w poniedziałki w okresie od 1 listopada do 31 marca,
        niedziele w okresie od 1 stycznia do 31 marca.
 1. Korzystanie z innych obiektów MOSiR:
OBIEKT SPORTOWY  Cena biletu
Siłownia plenerowa*, Boisko od piłki plażowej*, Skatepark Nieodpłatne
 • * korzystanie wyłącznie w obuwiu sportowym (zmiennym),