Cennik

Cennik

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Leżajska Nr 224/2019 z dnia 19 listopada 2019r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w LEŻAJSKU

Cennik określa bilety wstępu na basen i korzystania z obiektów MOSiR w Leżajsku

Wszystkie podane ceny zawarte w niniejszym cenniku zawierają podatek VAT.

1. Ceny biletów wejścia na basen oraz korzystania z usług basenowych.

Dzień

Godzina

Bilet Normalny

za osobę 60 min

Bilet Ulgowy

za osobę 60 min

Bilet Rodzinny

za osobę 60 min

Poniedziałek – Piątek

6:00-8:00

6,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

8:00-15:00

7,50 zł

5,50 zł

5,50 zł

15:00-22:00

10,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

Bilet jednorazowy bez limitu czasu

6:00-22:00

Cena 25 zł

GORĄCE Poranne:

WTORKI i CZWARTKI

6:00-8:00

6,00 zł

W cenie wejścia sauna

GORĄCE Wieczory:
ŚRODA i PIĄTEK

19:00-22:00

12,00 zł bilet normalny/11,00 zł bilet ulgowy

W cenie wejścia sauna

Sobota,Niedziela- i Święta

8:00-10:00

7,50 zł

6,00 zł

6,00 zł

10:00-20:00

11,00 zł

8,00 zł

8,00 zł

AQUA AEROBIK

45 min

15,00 zł

13 zł (karnet)

AQUA-Senior

45 min

8,00 zł

8 zł (karnet)

Siłownia ATLETIK

wejście

8,00 zł

6 zł (karnet)

SAUNA

30 min

10,00 zł od osoby
(dopłata 0,35 zł za minutę)

Minimum 3 osoby

   1. dzieciom do lat 3 oraz weteranom przysługuje wstęp wolny,

   2. do nabycia biletu ulgowego mają prawo dzieci od lat 4 oraz uczniowie szkół podstawowych, średnich oraz studenci do 25 – go roku życia, renciści i emeryci za okazaniem ważnej legitymacji, honorowi dawcy krwi za okazaniem ważnej legitymacji , osoby w ramach zabiegów rehabilitacyjnych po okazaniu ważnej karty zabiegów,

   3. do nabycia biletu rodzinnego mają prawo rodziny wchodzące na basen w ilości minimum trzech osób (rodzic i dwoje dzieci, rodzice i jedno dziecko) lub więcej,

   4. opłata za pierwsze 60 minut (nie dotyczy zawodów) pobytu pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi, natomiast każde kolejne 6 minut jest płatne proporcjonalnie do przyjętej ceny godzinowej wg cennika,

   5. za zniszczony lub zgubiony pasek z transponderem wejścia pobierana jest kwota 20 zł.

   6. w dni w których w cenie wejścia jest sauna tj. „Gorące poranki i wieczory” nie obowiązuje wejście na basen w cenach akcji „Promocyjnych” – Karta Promocji, wymieniona w pkt. 7 niniejszego cennika.

2. Ceny -KARNETÓW wstępu.

Ważność

KARNETU

Wartość KARNETU

Cena
KARNETU

GRATIS DO KARNETU

12 miesięcy

55,00 zł

50,00 zł

10 %

12 miesięcy

115,00 zł

100,00 zł

15 %

12 miesięcy

240,00 zł

200,00 zł

20.%

Opłata jednorazowa za wydanie KARNETU – 20,00 zł

   1. po upływie okresu ważności KARNETU pozostała kwota przepada,

   2. przed upływam ważności doładowanie KARNETU (kwotą min.50 zł) przedłuża ważność
    o kolejne 12 miesięcy i dolicza się kwotę pozostałą na KARNECIE,

   3. zgubienie KARNETU należy zgłosić niezwłocznie w KASIE pływalni krytej celem jego dezaktywacji,

   4. wydanie duplikatu KARNETU może się odbyć wyłącznie po okazaniu dokumentu jego zakupu i uiszczeniu opłaty za wydanie nowego.

3. Ceny zajęć z instruktorem.

KURSY GRUPOWE
Nauka Pływania

250,00 zł

W cenie bilet wstępu

Kurs 10 godz. (grupa max 15 os. 45 min)

INSTRUKTOR dla GRUP zorganizowanych

55,00 zł (min. 3 zajęcia)

60 zł

Cena za godzinę 45 min

INSTRUKTOR
zajęcia indywidualne

(basen lub siłownia)

60,00 zł

W cenie bilet wstępu

Cena za godzinę 45 min

Zajęcia z INSTRUKTOREM grupy MOSiR

15 zł/osoba

Grupa do lat15

18 zł/osoba

Grupa do lat 18

4. Ceny wynajmu dla grup.

CENY DLA GRUP SZKOLNYCH MIEJSKICH

Dzień

Godziny

Cena za 1 godz. (45 min)

Poniedziałku-Piątku

6:00 do 19:00

100,00 zł

Grupa max. 15 osób+opiekun (opiekun wejście bezpłatne)

CENY USŁUG DLA GRUP PRZEDSZKOLNYCH

Dzień

Godziny

Cena za 1 godz. (45 min)

Cały tydzień

8:00 – 18:00

60,00 zł

Cały tydzień

8:00 – 18:00

5 zł/osobę (grupy miejskie)

1 zł/opiekun/rodzic

Grupa max. 15 osób+opiekun (opiekun wejście bezpłatne)

CENY USŁUG DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH (SZKOLNYCH )

Dzień

Godziny

Cena za 1 godz. (45 min)

Cały tydzień

6:00-22:00

65 zł-wakacje i ferie zimowe

90 zł wg umowy min. 12 wejść 100 zł wg umowy min 5 wejść

120 zł wejścia pozostałe

Zakłady pracy – 8 zł /osoby wg umowy co najmniej na 3 miesiące

Grupa max. 15 osób+opiekun (opiekun wejście bezpłatne) 2

5. Ceny usług rezerwacji basenu.

Dzień

Godziny

Cena za 1 godz. (60 min)

Poniedziałku-Niedzieli

W godz. otwarcia

350,00 zł basen

800 zł basen,siłownia,sauna

REZERWACJA TORU-Basen

Godziny 6:00-22:00

Cena 30,00 zł/ 45 min

Uczestnictwo w zawodach

5 zł/osobę

 

6. Cena korzystania z basenu w ramach prowadzonych zajęć na pływalni przez stowarzyszenia, kluby sportowe, fundacje, karty sportowe, i inne wg odrębnych umów wynosi:

Dzień

Godziny

Cena za 1 godz. (45 min)

Poniedziałku-Niedzieli

6:00 – 22:00

7,50 zł/osobę (dzieci i młodzież)

10 zł/osobę (grupy mieszane dorośli i dzieci)

Grupa max. 15 osób+opiekun (opiekun wejście bezpłatne)

1) wprowadza się rabat w wysokości do 50% ceny podstawowej udzielany dla grup
dzieci i młodzieży zrzeszonych w stowarzyszeniach sportowych prowadzących sekcję pływacką działających na terenie Miasta Leżajsk.

7. Cena korzystania z basenu w ramach akcji promocyjnych:

Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Karta Promocji, Urodziny*

Cena biletu- 1 zł/h

następna godzina wg cennika

Wakacje i Ferie zimowe**

Cena biletu
Ulgowego/ Rodzinnego

5 zł/osoby (8:00-22:00)

GORĄCE Poniedziałki (19:00-22:00) i Niedziele (17:00-20:00)***

Cena wg cennika

 • *dotyczy wyłącznie dzieci i młodzież do lat 25 po okazaniu dokumentu potwierdzającego datę urodzin,

 • **dotyczy woj. podkarpackiego,

 • *** sauna w cenie biletu wejścia w poniedziałki w okresie od 1 listopada do 31 marca,
  niedziele w okresie od 1 stycznia do 31 marca.

8. Ceny korzystania ze Stadionu MOSiR w Leżajsku.

CENA KORZYSTANIA z BOISK wraz z ZAPLECZEM SZATNIOWYM
za 120 min

Godziny 6:00-22:00

60 zł – boisko treningowe

200 zł – boisko główne

30 zł – szatnia

Wynajęcie Stadionu na inne cele niż sportowe

500 zł/dzień