SDSD SDSD

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Leżajska Nr 29/2019 z dnia 08 lutego 2019 r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w LEŻAJSKU

Cennik biletów wstępu na basen oraz korzystania z innych obiektów MOSiR w Leżajsku

Wszystkie podane ceny zawarte w niniejszym cenniku zawierają podatek VAT.

 

1. Bilet wejścia na basen oraz korzystania z usług basenowych.

Dzień

Godzina

Bilet Normalny

za osobę 60 min

Bilet Ulgowy

za osobę 60 min

Bilet Rodzinny

za osobę 60 min

Poniedziałek – Piątek

6:00-8:00

5,00 zł

3,50 zł

3,50 zł

8:00-15:00

7,50 zł

5,00 zł

5,00 zł

15:00-22:00

9,00 zł

6,50 zł

6,50 zł

Bilet Całodzienny

6:00-22:00

Cena 25 zł

GORĄCE Poranki:

WTORKI i CZWARTKI

6:00-8:00

5,00 zł

W cenie wejścia sauna

GORĄCE Wieczory:
ŚRODA i PIĄTEK

19:00-22:00

11,00 zł bilet normalny/9,00 zł bilet ulgowy

W cenie wejścia sauna

Sobota, Niedziela i Święta

8:00-10:00

6,50 zł

5,00 zł

5,00 zł

10:00-20:00

10,00 zł

6,50 zł

6,50 zł

 

AQUA AEROBIK

45 min

15,00 zł

13 zł (karnet)

AQUA-Senior

45 min

8,00 zł

8 zł (karnet)

Siłownia ATLETIK

wejście

8,00 zł

6 zł (karnet)

SAUNA

30 min

9,00 zł od osoby
(dopłata 0,25 zł za minutę)

Minimum 3 osoby

 1. dzieci do lat 3 – wstęp wolny,
 2. do nabycia biletu ulgowego mają prawo dzieci od lat 4 oraz uczniowie szkół podstawowych, średnich oraz studenci do 25 – go roku życia, renciści i emeryci za okazaniem ważnej legitymacji, honorowi dawcy krwi za okazaniem ważnej legitymacji, osoby w ramach zabiegów rehabilitacyjnych po okazaniu ważnej karty zabiegów,
 3. do nabycia biletu rodzinnego mają prawo rodziny korzystające z basenu przez co najmniej trzy osoby (rodzic i dwoje dzieci, rodzice i jedno dziecko),
 4. opłata za pierwsze 60 minut pobytu na basenie (nie dotyczy zawodów) pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi, natomiast każde kolejne 6 minut jest płatne proporcjonalnie do przyjętej ceny godzinowej wg cennika,
 5. za zniszczony lub zgubiony pasek z transponderem wejścia pobierana jest kwota 20 zł.

2. Karnety wejścia na basen.

Ważność

KARNETU

Wartość KARNETU

Cena
KARNETU

GRATIS DO KARNETU

12 miesięcy

55,00 zł

50,00 zł

5 zł

12 miesięcy

115,00 zł

100,00 zł

15 zł

12 miesięcy

240,00 zł

200,00 zł

40 zł

Opłata jednorazowa za wydanie KARNETU – 20,00 zł

 1. po upływie okresu ważności KARNETU niewykorzystana kwota nie podlega zwrotowi,

 2. przed upływam ważności doładowanie KARNETU (kwotą min.50 zł) przedłuża jego ważność o kolejne 12 miesięcy i uwzględnia niewykorzystaną kwotę,

 3. zgubienie KARNETU należy zgłosić niezwłocznie w KASIE pływalni celem jego dezaktywacji,

 4. wydanie duplikatu KARNETU może się odbyć wyłącznie po okazaniu dokumentu jego zakupu i uiszczeniu jednorazowej opłaty za wydanie.

3. Zajęcia z instruktorem.

KURSY GRUPOWE
Nauka Pływania

250,00 zł

W cenie bilet wstępu

Kurs 10 godz. po 45 min. (grupa max 15 osób)

INSTRUKTOR dla GRUP zorganizowanych

55,00 zł/godz. (minimum 3 zajęcia po 45 min)

60 zł/godz.

Cena za 45 min.

INSTRUKTOR
zajęcia indywidualne

(basen lub siłownia)

60,00 zł

W cenie bilet wstępu

Cena za 45 min.

INSTRUKTOR dla GRUP MOSiR

15 zł/osoba

Grupa do lat 15

18 zł/osoba

Grupa do lat 18

4. Wynajem dla grup.
GRUPY SZKOLNE MIEJSKIE

Dzień

Godziny

Cena za godzinę 45 min.

Poniedziałek-Piątek

6:00 do 19:00

100,00 zł

Grupa max. 15 osób + opiekun (opiekun wejście bezpłatne)

GRUPY PRZEDSZKOLNE

Dzień

Godziny

Cena za 1 godz. (45 min)

Cały tydzień

8:00 – 18:00

60,00 zł

Cały tydzień

8:00 – 18:00

5 zł/osobę (grupy miejskie)

1 zł/opiekun/rodzic

Grupa max. 15 osób + opiekun (opiekun wejście bezpłatne)

GRUPY ZORGANIZOWANE (SZKOLNE i INNE)

Dzień

Godziny

Cena za 1 godz. (45 min)

Cały tydzień

6:00-22:00

65 zł-wakacje i ferie zimowe

90 zł wg umowy min. 12 wejść 100 zł wg umowy min 5 wejść

120 zł wejścia pozostałe

Zakłady pracy – 8 zł /osobę wg umowy co najmniej na 3 miesiące

Grupa max. 15 osób + opiekun (opiekun wejście bezpłatne)

5. Rezerwacji basenu.

Dzień

Godziny

Cena za 1 godz. (60 min)

Poniedziałek-Niedziela

w godz. otwarcia

350,00 zł basen

800 zł basen, siłownia, sauna

REZERWACJA TORU

Godziny 6:00-22:00

Cena 30,00 zł/ 45 min

Uczestnictwo w zawodach

5 zł/osobę

 

6. Korzystanie z basenu w ramach prowadzonych zajęć na pływalni przez stowarzyszenia, kluby sportowe, fundacje, karty sportowe itp. na podstawie odrębnych umów:

Dzień

Godziny

Cena za 1 godz. (45 min)

Poniedziałku-Piątku

6:00 – 22:00

6 zł/osobę (dzieci i młodzież)

16 zł/osobę (grupy mieszane dorośli i dzieci)

Sobota – Niedziela

8:00 – 20:00

6 zł/osobę (dzieci i młodzież)

9 zł/osobę (grupy mieszane dorośli i dzieci)

1) wprowadza się rabat w wysokości do 50% ceny podstawowej udzielany dla grup sportowych dzieci i młodzieży działających na terenie Miasta Leżajsk.

 

7. Korzystanie z basenu w ramach akcji promocyjnych:

Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Karta Promocji, Urodziny*

Cena biletu- 1 zł

Wakacje i Ferie zimowe**

Cena biletu
Ulgowego/ Rodzinnego

5 zł/osoby (8:00-22:00)

GORĄCE Poniedziałki (19:00-22:00) i Niedziele (17:00-20:00)***

Cena wg cennika

 • *dotyczy wyłącznie dzieci i młodzieży do lat 25 po okazaniu dokumentu potwierdzającego datę urodzin,

 • **dotyczy woj. podkarpackiego,

 • *** sauna w cenie biletu wejścia w poniedziałki w okresie od 1 listopada do 31 marca,
  niedziele w okresie od 1 stycznia do 31 marca.

8. Korzystanie ze Stadionu MOSiR w Leżajsku.

CENA KORZYSTANIA z BOISK wraz z ZAPLECZEM SZATNIOWYM
za 120 min

Godziny 6:00-22:00

60 zł – boisko treningowe

200 zł – boisko główne

30 zł – szatnia

Wynajęcie Stadionu na inne cele niż sportowe

500 zł/dzień